Сертификатът Коректна Фирма
Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционните проекти Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в съответствие със Закона за енергийната ефективност Строителен надзор по време на строителството Координатор по безопасни и здравословни условия на труд

     „Строителен надзор ЕП” ЕООД има значителен опит и резултати по отношение на:

 

 • Оценяване на съответствието със съществените изисквания на инвестиционните проекти;

  Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционните проекти; 502 Bad Gateway

  502 Bad Gateway


  nginx/1.10.1

 • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в съответствие със Закона за енергийната ефективност;

 • Строителен надзор по време на строителството;

 • Инвеститорски контрол по време на строителството;

 • Координатор по безопасни и здравословни условия на труд;

 • Пред инвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация;

  

 

„Строителен надзор ЕП” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 130480079. Едноличен собственик на капитала и управител е инж. Евгени Петров. Дружеството е оправомощено да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или да упражнява строителен надзор от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с лиценз № РК - 0344/17.11.2014г. със срок на валидност до 17.11.2019г. „Строителен надзор ЕП” ЕООД има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, за което има издаден сертификат 29453/13/S.

 

 

     © 2015 by SNEP Ltd. tel. + 359 889 667 667
Free Joomla 3.5 Templates
Facebook Linked In